logo
THAICOSMIC.COM / Welcome to the world of other worlds !

สะเก็ดดาวตก - รูปแบบที่หายาก 1

Email For Price !
SOLD OUT
สะเก็ดดาว คือ เศษวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ มีขนาดตั้งแต่ก้อนหินขนาดใหญ่ลงไปถึงผงฝุ่น เมื่อสะเก็ดดาวเคลื่อนที่เข้าสู่บรรยากาศของโลก (หรือของดาวเคราะห์อื่น) ทำให้เกิดความร้อนและแสงสว่างมองเห็นเป็นดาวตก
  • หมวดหมู่ : สะเก็ดดาว Tektites
  • รหัสสินค้า : 000032

รายละเอียดสินค้า สะเก็ดดาวตก - รูปแบบที่หายาก 1

สะเก็ดดาว คือ เศษวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ มีขนาดตั้งแต่ก้อนหินขนาดใหญ่ลงไปถึงผงฝุ่น เมื่อสะเก็ดดาวเคลื่อนที่เข้าสู่บรรยากาศของโลก (หรือของดาวเคราะห์อื่น) ทำให้เกิดความร้อนและแสงสว่างมองเห็นเป็นดาวตก คนทั่วไปมักเข้าใจว่าแสงสว่างนี้เกิดจากความเสียดทานระหว่างสะเก็ดดาวกับรรยากาศ แต่ในความเป็นจริง กระบวนการหลักของการเกิดดาวตก คือ การแตกตัวเป็นไอออน (ionization) ของอนุภาคในบรรยากาศ หากสะเก็ดดาวมีขนาดใหญ่ วัตถุที่ตกลงถึงพื้นดิน เรียกว่า "อุกกาบาต"

ความหมาย
สะเก็ดดาว : เป็นแร่จากนอกโลก ให้พลังความมั่นคง สุขุม คัมภีรภาพ สะเก็ดดาวจะมีโลก ของตัวเอง เมื่อเพ่งมอง ไปยังผิวที่ขรุขระ จะเห็นเนินเขา ถ้ำ ภูเขา และทะเลสาป สะเก็ดดาวเป็นเพื่อนเดินทาง จะพาเราไปยังที่ ๆ ต้องการ และนำเรากลับมาที่เดิม ผู้เป็นเจ้าของ จะได้รับการอุปถัมป์ และอนุเคราะห์ จากสะเก็ดดาว ช่วยเตือน ความทรงจำ ที่หวานชื่น ในชีวิต เชื่อกันว่า เมื่อเก็บสะเก็ดดาว ไว้ในบ้าน หรือพกติดตัว จะช่วยป้องกัน ไฟใหม้ หรือภัยพิบัติ ต่าง ๆ ได้

4.5 x 2 cm.